Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN
https://www.amis.vn/
2018-10-01 04:19:09 145
AMIS.VN tích hợp trực tiếp với phần mềm hóa đơn điện tử, kết nối ngân hàng trực tuyến, kết nối thẳng với Tổng cục Thuế giúp doanh nghiệp tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí kê khai thuế, sử dụng hóa đơn, giao dịch ngân hàng.