Một môi trường làm việc tốt cần có những tiêu chí gì | Anphabe
https://www.anphabe.com/discussions/questions-answers/q/tieu-chi-danh-gia-moi-truong-lam-viec-tot-la-gi/7527/answer
2019-04-15 15:26:19 257
Môi trường làm việc tốt phụ thuộc vào định hướng của bản thân khá nhiều. Tôi khá chắc rằng nhiều bạn đã rời khỏi công ty thì vẫn gặp lại đồng nghiệp cũ, thậm chí sếp cũ.