Khóa học quản lý dự án thực hành – Học để làm – Viện Quản lý dự...
https://www.atoha.com/products/hoc-quan-ly-du-an-thuc-hanh
2019-04-15 14:58:18 130
Học viên có thể áp dụng được ngay những kiến thức được chắt lọc từ PMP vào dự án thực tế của mình dưới sự hướng dẫn của giảng viên nhiều kinh nghiệm. 90% thời lượng là thực hành.