tập thể - nghĩa trong tiếng Tiếng Anh - từ điển bab.la - Babla.vn
https://www.babla.vn/tieng-viet-tieng-anh/t%E1%BA%ADp-th%E1%BB%83
2019-04-28 05:54:11 93
Tra từ 'tập thể' trong từ điển Tiếng Anh miễn phí và các bản dịch Anh khác.