khoa - nghĩa trong tiếng Tiếng Anh - từ điển bab.la - Babla.vn
https://www.babla.vn/tieng-viet-tieng-anh/khoa
2019-04-17 14:46:11 106
Tra từ 'khoa' trong từ điển Tiếng Anh miễn phí và các bản dịch Anh khác. ... từ "khoa" từ Việt sang Anh. Có phải ý bạn là khóa. VI ... Tổng quan; "trường đại học" ...