“Tổ quốc” là gì? - Báo điện tử Bình Định - BaoBinhDinh
http://www.baobinhdinh.com.vn/viewer.aspx?macm=6&macmp=7&mabb=103348
2019-05-13 19:56:03 157
13 Tháng Sáu 2018 ... Với người Việt Nam, hai tiếng “Tổ quốc” từ bao đời đã trở thành ... Hán Việt tự điển định nghĩa “có đất có dân, có quyền cai trị gọi là nước”. ... Như vậy, “tổ quốc” có thể hiểu là “đất nước của tổ tiên (xây dựng, bảo vệ và để lại)”.