Hình ảnh ô nhiễm môi trường ở Việt Nam đất - nước - không khí...
https://www.baovemoitruong.edu.vn/article/208/hinh-anh-o-nhiem-moi-truong-o-viet-nam-dat-nuoc-khong-khi-dang-so.html
2019-04-15 08:44:09 295
Ô nhiễm môi trường là tình trạng môi trường bị ô nhiễm bởi các chất hóa học, sinh học, bức xạ, tiếng ồn,… gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người và các cơ thể sống khác. Ô nhiễm môi trường xảy ra là do con người và cách quản lý của con người.