Hội nghị Trump-Kim ở Việt Nam: 'VN khẳng định vai trò quốc tế' -...
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-47140339
2019-04-16 19:44:37 84
Giới quan sát nói rằng việc chọn Việt Nam là nơi diễn ra Hội nghị Trump-Kim cho thấy VN đã khẳng định được vai trò quốc tế.