Bạn có thể mua được quốc tịch những nước nào? - BBC News ...
https://www.bbc.com/vietnamese/vert-cap-40187511
2019-04-24 01:10:02 143
8 Tháng Sáu 2017 ... Các chương trình cấp quốc tịch thông qua hoạt động đầu tư không phải ... phiếu được công bố, các đường dây điện thoại của chúng tôi đã reo liên ... ra một số chương trình đầu tư để đổi lấy quy chế định cư dài hạn hoặc quốc tịch ... Cyprus cho tới Singapore, thì có những chương trình mời gọi đầu tư để ...