Phòng Vật tư trang thiết bị y tế - Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng
http://www.benhvienphusanhaiphong.vn/gioi-thieu-phong-vat-tu-trang-thiet-bi-y-te-ct201.aspx
2019-05-08 15:08:03 188
Phòng Vật tư trang thiết bị y tế Phụ sản Hải Phòng - Bệnh viện hàng đầu trong ... được sự quan tâm của lãnh đạo bệnh viện, phòng được bổ sung thêm 2 đồng chí. ... hạn kỹ thuật chuyên ngành thiết bị y tế tại Trường Kỹ thuật y tế Trung ương.