danh sách các đơn vị có kcb ban đầu trên địa bàn tỉnh thừa thiên ...
http://www.bhxhvinhlong.gov.vn/uploads/news/ds_kcb_bandau/2019/thua-thien-hue.pdf
2019-04-23 01:46:14 97
46 031 Trạm y tế phường Phước Vĩnh. 136- Trần Phú-TP Huế. 22. 46 032 Trạm y tế phường Tây Lộc. 32-Thái Phiên-TP Huế. 23. 46 033 Trạm y tế phường ...