Cửa trượt ngang - BM Windows
https://www.bmwindows.vn/san-pham/cua-truot-ngang/
2019-05-16 04:42:03 103
Thiết kế. Cánh cửa trượt ngang trên ray, cho diện tích mở tối đa ½ diện tích cửa; Không ảnh hưởng đến không gian và diện tích sử dụng ...