Booking.com: Khách sạn ở TP. Hồ Chí Minh. Hãy đặt khách sạn ...
https://www.booking.com/searchresults.vi.html?district=3310
2019-04-18 04:56:04 95
ID House - Nguyen Gian Thanh Apartment nằm ở Quận 10, Thành phố Hồ Chí ... được bài trí trang nhã và truy cập Wi-Fi miễn phí có trong toàn bộ khách sạn.