6 Khách Sạn Tốt Nhất gần Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ, TP. Hồ Chí ...
https://www.booking.com/landmark/vn/us-consulate-general1.vi.html
2019-04-21 13:42:20 191
Tìm khách sạn gần Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ, Việt Nam trực tuyến. ... Thành phố Hồ Chí Minh, Hotel De Charme Saigon cung cấp chỗ nghỉ hiện đại tại Quận 1.