[Ho Chi Minh City, Vietnam] Crab Vermicelli at Quán ăn Thanh Bình ...
https://www.chowhound.com/post/ho-chi-minh-city-vietnam-crab-vermicelli-quan-thanh-binh-1018729
2019-04-15 02:34:19 107
9 Tháng Bảy 2015 ... Quick lunch at Thanh Binh - a simple little Vietnamese eatery overlooking the famous Ben Thanh Market along Lê Thánh Tôn. - Miến cua: A ...