“Nhà giả kim” của Paulo Coelho – Chỉ dẫn của thực tại tối ...
https://www.chungta.com/nd/tu-lieu-tra-cuu/nha-gia-kim-cua-paulo-coelho-chi-dan-cua-thuc-tai-toi-thuong.html
2020-06-02 16:45:07 54
“Nhà giả kim” tiếp tục được bán rộng rãi hơn bất cứ cuốn sách nào trong lịch sử Brazil và thậm chí được ghi vào kỷ lục Guiness. Tháng 5 năm 1993, Harper Collins xuất bản 50.000 bản “Nhà giả kim”, đứng đầu doanh số những cuốn sách của Brazil được xuất bản ở Mỹ.