Những đặc điểm của các tập đoàn đa quốc gia (MNCs) - Dân Kinh Tế
https://www.dankinhte.vn/nhung-dac-diem-cua-cac-tap-doan-da-quoc-gia-mncs/
2019-04-17 00:22:12 114
Hành vi là một cài gì đó có phần ít chính xác để là thước đo cho tính chất đa quốc gia của một công ty hơn qua cơ cấu và hoạt động mặc dù nó không kém phần quan trọng. Tiêu trí này liên quan đến đặc điểm về hành vi của người quản lý đứng đầu.