Khái niệm công ty đa quốc gia là gì? - Dân Kinh Tế
https://www.dankinhte.vn/khai-niem-cong-ty-da-quoc-gia/
2019-04-17 00:22:12 140
Ban đầu, các công ty đa quốc gia cũng được thành lập tại một quốc gia tức là công ty quốc gia. Công ty quốc gia này mang quốc tịch của một nước và vốn đầu tư vào công ty này thuộc quyền sở hữu của các nhà tư bản nước sở tại.