Nguồn nhân lực là gì - Dân Kinh Tế - dankinhte.vn
https://www.dankinhte.vn/nguon-nhan-luc-la-gi/
2019-04-17 08:42:08 178
Một số nhà khoa học của Việt Nam thì cho rằng nguồn nhân lực “được hiểu là số dân và chất lượng con người bao gồm cả thể chất và tinh thần, sức khỏe và trí tuệ, năng lực, phẩm chất và đạo đức của người lao động.