HTKK 4.1.6 ngày 22/03/19 có hướng dẫn sử dụng và cài đặt ...
https://www.dantaichinh.com/htkk/
2019-04-17 00:02:11 168
Ngày 22/03/2019 Tổng Cục Thuế đã nâng cấp phần mềm HTKK 4.1.6 với ... tại Việt Nam với phiên bản mới nhất là HTKK 4.1.6 ...