Nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp - Học kế toán thực ...
https://www.daotaoketoanhcm.com/thu-vien/bi-kip-cho-sinh-vien/bai-giang/nghiep-vu-ke-toan-trong-doanh-nghiep/
2020-07-15 19:40:05 79
3. Khi phát sinh các khoản doanh thu hoạt động tài chính, các khoản thu nhập khác thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp hoặc không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT bằng tiền mặt, khi nhập quỹ, Kế toán dựa vào phiếu thu ghi nhận nghiệp vụ sau: