Hướng dẫn xây dựng Hệ Thống Thang Bảng Lương
https://www.daotaoketoanhcm.com/thu-vien/lao-dong/tien-luong/huong-dan-xay-dung-he-thong-thang-bang-luong/
2019-04-13 20:18:21 171
Doanh nghiệp xây dựng thang lương bảng lương phù hợp dựa trên cơ sở sau: + Bậc lương: Theo quy định của doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể xây dựng bao nhiêu bậc thì tùy mỗi doanh nghiệp, thường thì từ 10-15 bậc.