Diện Bảo Lãnh F3, F4 - Lịch Cấp Chiếu Khán Di Dân
https://www.dautumy.us/news/367/dien-bao-lanh-f3-f4-lich-cap-chieu-khan-di-dan
2019-04-15 16:54:25 177
Đầu tư mỹ - Đã có nhiều tin đồn và lo âu về tương lai của diện bảo lãnh F3 và F4.Dự luật S.744 Cải Tổ Di Trú Toàn Diện mới của Thượng viện Hoa Kỳ nhắm vào việc khuyến khích di dân dựa trên công việc làm.