Các từ vựng liên quan đến Quy hoạch xây dựng (Dịch Tiếng Anh ...
http://www.dichthuatthanhvinh.com/2015/08/cac-tu-vung-lien-quan-en-quy-hoach-xay.html
2019-05-07 09:04:05 262
25 Tháng Tám 2015 ... Các từ vựng liên quan đến Quy hoạch xây dựng (Dịch Tiếng Anh). - Cty dịch ... Khu vực có giờ nắng trung bình trong năm là, The average sunlight hours per year. Điều kiện địa ... Đất ở nông thôn, Land for living in rural area.