25 thuật ngữ quan trọng mọi nhà khoa học dữ liệu nên biết
https://www.diendat.net/25-thuat-ngu-khoa-hoc-du-lieu-cot-loi/
2019-04-17 06:32:07 122
23 Tháng 2 2019 ... Hiểu những thuật ngữ cốt lõi trong khoa học dữ liệu là bước đầu tiên để trinh ... tổ chứ, và kĩ năng giao tiếp quan trọng không kém gì khả năng kĩ thuật. ... Trong khuôn khổ của ngành khoa học dữ liệu, các nhà khoa học quyết ...