Bạn biết gì về Sealand - quốc gia nhỏ nhất thế giới chỉ có 22 người ...
https://www.dkn.tv/khac/ban-biet-gi-ve-sealand-quoc-gia-nho-nhat-the-gioi-chi-co-22-nguoi-dan.html
2019-04-17 09:26:23 140
29 Tháng Mười Hai 2015 ... Đất nước Sealand là quốc gia "siêu nhỏ nhất" trên thế giới. ... Kể từ năm 1967, quốc gia Sealand với 22 người dân đã tuyên bố độc lập, không ...