Có được lập di chúc có điều kiện không? - Đời sống pháp luật
http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/tinh-huong-phap-luat/co-duoc-lap-di-chuc-co-dieu-kien-khong-a146741.html
2019-04-16 19:40:08 102
26 Tháng Năm 2016 ... Tuy nhiên, nội dung di chúc phải dựa trên các quy định pháp luật, tuân thủ các điều kiện của pháp luật mới có hiệu lực pháp luật. Điều 648 Bộ ...