Lễ hội Dừa Bến Tre lần thứ V năm 2019 - Du lịch Bến Tre
https://www.dulichbentre.vn/le-hoi-dua-ben-tre-lan-thu-v-nam-2019.html
2019-04-26 16:02:54 119
12/12/2018 · Tiếp nối thành công của Lễ hội Dừa Bến Tre lần thứ IV năm 2015, UBND tỉnh Bến Tre sẽ tiếp tục tổ chức Lễ hội Dừa Bến Tre lần thứ V năm 2019 với chủ đề “Cây dừa trên đường hội nhập và phát triển bền vững”.