Quản lý tài chính cá nhân - Những khởi đầu căn bản
https://www.elleman.vn/ky-nang/quan-ly-tai-chinh-ca-nhan-nhung-khoi-dau-can-ban
2019-05-04 23:20:05 86
31 Tháng Mười 2016 ... Bước căn bản nhất và cần thiết nhất của kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, đó chính là: ghi chép nhật ký chi tiêu. Như tên gọi của nó, sổ nhật ...