Nghĩa của từ : medical | Vietnamese Translation - Tiếng việt để dịch ...
https://www.engtoviet.com/en_vn/47135/medical
2019-04-22 12:46:13 176
'medical' trong Việt -> Anh. Từ điển tiếng Việt. ... khám sức khỏe ; khám ; khỏe ; mắc bệnh ; ngành y ; phòng chứa thuốc ; phòng khám y khoa ; phòng y tế ; quân ...