Ngành Khoa học môi trường - environment.hcmus.edu.vn
https://www.environment.hcmus.edu.vn/index.php?route=product/category&path=25_63_96
2019-04-14 15:28:07 290
Các kiến thức cơ bản về toán, lý, hóa, sinh trong Khoa học Môi trường. Phương pháp khoa học để hiểu sự vận hành của hệ thống môi trường. Các kỹ năng phân tích, ra quyết định Nhâm bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên. 3.