Ngành Khoa học môi trường
http://www.environment.hcmus.edu.vn/index.php?route=product/category&path=25_63_96
2019-04-16 00:32:16 174
Ở bậc đại học, Khoa Môi Trường phụ trách chuyên môn 02 vực đào tạo Khoa học Môi ... Cơ hội nghề nghiệp (vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp). Sinh viên ra trường có thể công tác tại các Sở Khoa học Công Nghệ và Môi Trường của Tỉnh hay ...