Sức khoẻ là gì? Theo định nghĩa về sức... - Sức khỏe và cuộc sống ...
https://www.facebook.com/suckhoedoisongcongdong/posts/s%E1%BB%A9c-kho%E1%BA%BB-l%C3%A0-g%C3%ACtheo-%C4%91%E1%BB%8Bnh-ngh%C4%A9a-v%E1%BB%81-s%E1%BB%A9c-kho%E1%BA%BB-c%E1%BB%A7a-t%E1%BB%95-ch%E1%BB%A9c-y-t%E1%BA%BF-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-who-world-he/1944
2019-04-30 01:00:07 90
"Sức khoẻ là một trạng thái hoàn toàn thoải mái cả về thể chất, tâm thần và xã ... của toàn xã hội trong các vấn đề an sinh, việc làm và giáo dục hay cụ thể hơn ...