Điện Thoại Vui cần tuyển NHÂN VIÊN TƯ... - Tuyển dụng CellphoneS...
https://www.facebook.com/cellphones.tuyendung/posts/1841241712629364
2019-04-01 07:05:18 118
Điện Thoại Vui cần tuyển NHÂN VIÊN TƯ VẤN DỊCH VỤ 珞珞珞 Công việc đơn giản, chỉ cần: Tư vấn, tiếp nhận máy sửa chữa bảo hành Quản lý tình trạng...