Siêu thị Thành Đô - Facebook
https://www.facebook.com/SieuThiThanhDo/posts/si%C3%AAu-th%E1%BB%8B-th%C3%A0nh-%C4%91%C3%B4-57-nguy%E1%BB%85n-an-ninh-h%C3%A0-n%E1%BB%99i-c%E1%BA%A7n-tuy%E1%BB%83n-04-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-qu%E1%BA%A7y-l%C6%B0%C6%A1ng-370/844583422349247/
2019-04-18 23:22:03 81
Siêu thị Thành Đô - 57 NGUYỄN AN NINH - Hà Nội cần tuyển: - 04 NHÂN VIÊN QUẦY Lương: 3.700.000 - 4.000.000 Đ/ tháng Yêu cầu: - Nữ tuổi từ 18 đến 30...