THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Hệ Thống Siêu Thị... - Siêu thị Thành ...
https://www.facebook.com/SieuThiThanhDo/posts/th%C3%B4ng-b%C3%A1o-tuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%A5ng-h%E1%BB%87-th%E1%BB%91ng-si%C3%AAu-th%E1%BB%8B-th%C3%A0nh-%C4%91%C3%B4-285-l%C4%A9nh-nam-c%E1%BA%A7n-tuy%E1%BB%83n-v%E1%BB%8B-tr%C3%AD1%EF%B8%8F%E2%83%A3/10308639
2019-04-18 16:40:04 85
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Hệ Thống Siêu Thị Thành Đô - 285 LĨNH NAM cần tuyển: ---------- ***VỊ TRÍ: 1⃣Thu ngân: 06 nữ : 4.500.000-5.500.000 2⃣ ...