Việc làm cơ khí - Nghề Sales Engineer (Kỹ sư kinh doanh ...
https://www.facebook.com/mechanicaljobsandopportunities/posts/382662228585981/
2019-04-23 12:28:05 139
Việc làm cơ khí added a new photo to the album: types of engineers — with ... kỹ sư bán hàng là phải hiểu khách hàng mua hàng của mình về rồi họ sẽ làm gì.