Chung cư ma 727 | Facebook
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.492518664100241.115945.215255335159910&type=3
2019-04-27 23:24:07 68
Đó là những hình ảnh đầu tiên chứ chưa đi sâu vào những câu chuyện ma tại chính chung cư 727 đầy âm khí ấy. ... (quận 1, TP.Hồ ...