Làm gì khi facebook ads không cắn tiền hoặc cắn rất ít | Facebook
https://www.facebook.com/notes/nguy%E1%BB%85n-%C4%91%E1%BB%A9c-h%E1%BA%A1nh/l%C3%A0m-g%C3%AC-khi-facebook-ads-kh%C3%B4ng-c%E1%BA%AFn-ti%E1%BB%81n-ho%E1%BA%B7c-c%E1%BA%AFn-r%E1%BA%A5t-%C3%ADt/710957262349064/
2019-04-26 22:12:06 208
Sau khi đã thay đổi cách bid giá, tăng ngân sách, thay đổi content hình ảnh mẫu quảng cáo không có hiệu quả thì thực hiện các bước sau ( đây không phải là típ ...