Khoa Môi trường - Trường Đại học Khoa học Huế - Home | Facebook
https://www.facebook.com/KhoamoitruongDHKHHue/
2019-04-30 04:36:11 51
Khoa Môi trường - Trường Đại học Khoa học Huế. 355 likes. Khoa Môi trường - Nơi đào tạo những Cử nhân Khoa học Môi trường và Kỹ sư Kỹ thuật Môi trường.