Nhà máy Nam Kim 3 đang trong quá trình... - Việc làm Nam Kim ...
https://www.facebook.com/975992452433064/posts/nh%C3%A0-m%C3%A1y-nam-kim-3-%C4%91ang-trong-qu%C3%A1-tr%C3%ACnh-ho%C3%A0n-thi%E1%BB%87n-v%C3%A0-chu%E1%BA%A9n-b%E1%BB%8B-l%E1%BA%AFp-m%C3%A1y%C4%91%E1%BB%8Ba-ch%E1%BB%89-l%C3%B4-/1029604697071839/
2019-05-06 19:24:05 81
Nhà máy Nam Kim 3 đang trong quá trình hoàn thiện và chuẩn bị lắp máy. Địa chỉ: Lô A1, ... Công Ty Sắt Thép Tôn Kiều Hưng Bà Rịa ... Địa chỉ: Lô A1, Đường Đ2, KCN Đồng An 2, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bỉnh Dương.