Muốn bán hàng trên mạng thành công ... - facebook.com
https://www.facebook.com/web5ngay/photos/a.1416678815263758/1936707603260874/?type=3&theater
2019-08-30 10:55:11 52
Vậy bạn cần làm gì? Đúng rồi, phải TẠO LÒNG TIN. Đã tin nhau, thì hết e dè nhau. Đơn giản. Nhưng, phần lớn người kinh doanh đang làm điều ngu xuẩn ngược lại. Tôi nhớ có 1 lần, tôi xem được 1 video có tiêu đề là, "Bí kíp kiếm hàng ngàn view trên Youtube".