EvangelsEnglish - Tuyển tập câu chúc ngày nghỉ lễ ngắn... | Facebook
https://www.facebook.com/evangelsenglish/posts/-tuy%E1%BB%83n-t%E1%BA%ADp-c%C3%A2u-ch%C3%BAc-ng%C3%A0y-ngh%E1%BB%89-l%E1%BB%85-ng%E1%BA%AFn-nh%C6%B0ng-si%C3%AAu-%E1%BA%A5n-t%C6%B0%E1%BB%A3ng-b%E1%BA%B1ng-ti%E1%BA%BFng-anh-1-i-hop/1599211480396348/
2019-04-20 02:28:06 134
Đọc Báo Tiếng Anh Hằng Ngày. Education ... Tôi mong bạn sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ. ❗ 3. ... =>Hy vọng tấm thiệp này sẽ chuyển đến những lời chúc chân thành của anh đến với em. Chúc em kỳ nghỉ ... Chúc chuyến đi may mắn. ❗ 7.