Bạn đã biết cách Gửi lời chúc tốt đẹp... - Tiếng Anh Cho Người Đi ...
https://www.facebook.com/tienganh.cho.nguoidilam/posts/b%E1%BA%A1n-%C4%91%C3%A3-bi%E1%BA%BFt-c%C3%A1ch-g%E1%BB%ADi-l%E1%BB%9Di-ch%C3%BAc-t%E1%BB%91t-%C4%91%E1%BA%B9p-c%E1%BB%A7a-b%E1%BA%A1n-t%E1%BB%9Bi-ai-%C4%91%C3%B3-ch%C6%B0agiving-someone-your-/7185940
2019-04-20 02:28:06 171
(I hope you) have a good time/ enjoyable ect holiday/trip/journey ect. - (Tôi hi vọng anh) có một kỳ nghỉ/ chuyến đi/ chuyến du lịch v.v thú vị, dễ chiu, vui vẻ v.v.