Quán Ăn Thanh Bình - Lê Thánh Tôn ở Quận 1, TP. HCM | Foody.vn
https://www.foody.vn/ho-chi-minh/quan-an-thanh-binh-le-thanh-ton
2019-04-15 02:34:19 114
Quán Ăn Thanh Bình - Lê Thánh Tôn - Quán ăn - Tây Bắc, Hà Nội, Nam Định tại 140 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP. HCM. Giá bình quân đầu người 30.000đ ...