Siêu Thị Minh Hoa - Núi Trúc ở Quận Ba Đình, Hà Nội | Foody.vn
https://www.foody.vn/ha-noi/sieu-thi-minh-hoa-nui-truc
2019-04-18 21:40:12 63
8 Tháng Tám 2014 ... Siêu Thị Minh Hoa - Núi Trúc - Shop/Cửa hàng - Món Bắc, Quốc tế, Món Miền Trung, Món Miền Nam, Tây Nguyên tại 20 Núi Trúc, Quận Ba ...