Siêu Thị Thành Đô - Nguyễn An Ninh ở Quận Hoàng Mai, Hà Nội ...
https://www.foody.vn/ha-noi/sieu-thi-thanh-do-nguyen-an-ninh
2019-04-18 23:22:03 81
Siêu Thị Thành Đô - Nguyễn An Ninh - Siêu thị tại 80 Nguyễn An Ninh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. Giá bình quân đầu người 5.000đ - 500.000đ.