Lẩu Hoàng Yến - Cao Thắng Mall ở Quận 3, TP. HCM | Foody.vn
https://www.foody.vn/ho-chi-minh/lau-hoang-yen-cao-thang-mall
2019-04-19 00:48:04 98
Lẩu Hoàng Yến - Cao Thắng Mall - Nhà hàng - Món Việt tại Lầu 3, Cao Thắng Mall, 19 Cao Thắng, P. 2, Quận 3, TP. HCM. Giá bình quân đầu người 100.000đ - 500.000đ