Rạn Biển 3 - Nguyễn Hữu Cảnh ở Quận Bình Thạnh, TP. HCM - Foody
https://www.foody.vn/ho-chi-minh/ran-bien-3-nguyen-huu-canh
2019-04-19 02:52:25 121
Rạn Biển 3 - Nguyễn Hữu Cảnh - Nhà hàng - Món Việt tại 12 Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh, TP. HCM. Giá bình quân đầu người 50.000đ - 200.000đ.