Nhà Hàng Hải Sản Biển Đông - Nguyễn Tất Thành ... - foody.vn
https://www.foody.vn/da-nang/nha-hang-hai-san-bien-dong
2019-04-19 06:54:17 121
Nhà Hàng Hải Sản Biển Đông - Nhà hàng - Món Việt tại Lô 10 A9 Nguyễn Tất Thành, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Giá bình quân đầu người 35.000đ - 220.000đ